Loader

Sosyal Sorumluluk

Bir sosyal proje düşünün ki amacı Gülümsetmek olsun… Bir kadın hareketine dönüşsün…

Gülümseten dükkân, Özürlüler Vakfı’nın engelli ve kadın istihdamı için oluşturduğu sürekliliği olan bir projedir.

Siz, biz, hepimiz…

Belki de bugüne kadar “doğal ve organik gıda” tüketirken hiç bu kadar birleştirici

olmadık. Gülümseten Dükkan sadece bir satış ağı değil aynı zamanda bir topluluk, bir

birliktelik dükkanıdır. Dükkanımızdan yararlanan herkes (çalışanlar, hizmet alanlar)

bu projenin bir parçasıdır.

Çıkış noktası da aslında Avrupa Birliği’nin az gelişmiş ülkeler için kullandığı kadın ve engellileri içine alan “dezavantajlı grup” tanımı.  Ön çalışmalarımız sırasında tespit edilen durumlardan biri de kadınlara yönelik ayrımcılık olmuştur. Zira kadınlar eğitim ve istihdam alanları başta olmak üzere toplumun her alanında ayrımcılığa uğrayan bir diğer kesimdir. Yapılan diğer araştırmalar da bu çıkarımı doğrular niteliktedir.

Gök kubbeyi sırtında taşıyan Atlas’ı doğuran kadının emeğiyle ev makarnaları, tarhana,  salça reçel ve daha birçok ürün; elinizin, gözünüzün, kalbinizin, ruhunuzun ve belki de çocukluğunuzun değdiği yerlerden size uzanıyor.

Proje her şeyden önce insani açıdan önem taşımaktadır ve ülkemizde böyle bir çalışma ilk kez yapılmaktadır. Ayrımcılığa uğrayan bu iki kesimin toplumla ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Doğal gıda üretimiyle tarım üretimini artırma ve bölgesel kalkınma ile projenin devamlılığı da sağlanmış olacaktır. Böylece bu proje, ayrımcılık üzerine yapılan çalışmalar arasında çözümü hedefleyen ve sürdürülebilir olan ilk proje olma özelliğini taşımaktadır. Bu projeden elde edilecek gelirin bir kısmı da Özürlüler Vakfı’na bağışlanacak ve böylece yapılacak başka projelere de kaynak sağlanmış olacaktır.

Neden Destek olmalısınız ?

*Nüfusun %12’sinden fazlasını oluşturan engellilerin istihdamına katkıda bulunmak hayatlarındaki engellerin kaldırılmasına ufakta olsa destek olmak için,

*Anadoludaki kadın istihdamını desteklemek için,

*Türkiyedeki 8,5 milyon engellinin haklarını savunan, ihtiyaçlarını karşılamak için projeler üreten ve bu ürettiği projelerle 300 engelli çocuğu ameliyat ettiren ve 250 engelli aileye tıbbi-maddi destek sağlayan Özürlüler Vakfına çalışmalarına devam etmesi için yardım etmiş oluyorsunuz.

*Üstelik bunları Doğal ve katkısız ürünlerle beslenerek yapıyorsunuz.

 Şimdi size farklı bir resim çiziyoruz. Kendinize istediğiniz şekilde yer bulabilirsiniz. Sizi kadınlar ve engellilerle beraber yemyeşil tablomuzda bekleyeceğiz